Gilde oad prinsen HeŽlebaan (sinds 2014) 

heten u van harte welkom

(Het gilde oadprinsen HeŽlebaan beschikt over een Privacy Policy conform de AVG wetgeving.)

                          

 

Bestuur

 

 

Lars Paffen Maurice Heuts Ron Schoenmaekers
Voorzitter Penningmeester Secretaris

 

 

       Vice voorzitter 2e Penningmeester         2e Secretaris
         Kay Clignet

Dave Bruienberg

         Rob Clement
 

 
  Bestuurslid  
  Ger Windmuller  
  Het bestuur is te benaderen via: gildeoadprinsen@gmail.com